Screenshots
Search Visibility
App name
Lịch Vạn Niên 2021 - Lịch Âm
Description
Lịch Việt là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng. Lịch Việt cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác. Các chức năng chính của ứng dụng ● Lịch ngày: - Xem lịch âm dương - Xem can, chi của ngày, tháng, năm - Xem giờ hoàng đạo trong ngày - Hơn 10000 câu danh ngôn, ca dao tục ngữ - Hơn 1000 ảnh nền được chia thành các chủ đề khác nhau - Thông tin các ngày lễ âm lịch và dương lịch trong năm - Cấu hình nền cho lịch ngày theo chủ đề - Cấu hình danh ngôn theo chủ đề ● Lịch tháng: - Xem ngày âm, dương theo lịch tháng ● Đổi ngày âm dương: nhanh chóng và chính xác ● Tử vi (Tử vi trọn đời) ● 12 cung hoàng đạo ● Tính cách các nhóm máu: Xem tính cách các nhóm máu ● Bói theo tên ● Văn khấn: Hàng trăm bàn văn khấn được chia làm các chủ đề ● Phong tục Việt Nam ● Mẹo vặt cuộc sống: Hơn một ngàn mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống Và nhiều tiện ích khác
Rating Trends
1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,2,4,0,0,1,1,2,1,0,2,2,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,2,0,0,2,4,0,0,1,0,0,1,0,0,1
All Versions
4.0
492 total
 5
375
 4
62
 3
19
 2
10
 1
26
Current Version (2.8)
4.0
492 total
 5
375
 4
62
 3
19
 2
10
 1
26
Version History
More...
Screenshots
Search Visibility
App name
Lịch Vạn Niên 2021 - Lịch Âm
Description
Lịch Việt là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng. Lịch Việt cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác. Các chức năng chính của ứng dụng ● Lịch ngày: - Xem lịch âm dương - Xem can, chi của ngày, tháng, năm - Xem giờ hoàng đạo trong ngày - Hơn 10000 câu danh ngôn, ca dao tục ngữ - Hơn 1000 ảnh nền được chia thành các chủ đề khác nhau - Thông tin các ngày lễ âm lịch và dương lịch trong năm - Cấu hình nền cho lịch ngày theo chủ đề - Cấu hình danh ngôn theo chủ đề ● Lịch tháng: - Xem ngày âm, dương theo lịch tháng ● Đổi ngày âm dương: nhanh chóng và chính xác ● Tử vi (Tử vi trọn đời) ● 12 cung hoàng đạo ● Tính cách các nhóm máu: Xem tính cách các nhóm máu ● Bói theo tên ● Văn khấn: Hàng trăm bàn văn khấn được chia làm các chủ đề ● Phong tục Việt Nam ● Mẹo vặt cuộc sống: Hơn một ngàn mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống Và nhiều tiện ích khác
Rating Trends
1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,2,4,0,0,1,1,2,1,0,2,2,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,2,0,0,2,4,0,0,1,0,0,1,0,0,1
All Versions
4.0
492 total
 5
375
 4
62
 3
19
 2
10
 1
26
Current Version (2.8)
4.0
492 total
 5
375
 4
62
 3
19
 2
10
 1
26
Version History
More...