Screenshots
Search Visibility
App name
Bắt Chữ ∞ - Trò chơi trí tuệ
Description
Đuổi hình bắt chữ luôn thôi!!! Bạn có muốn kiểm tra trí tuệ của mình và bạn bè bằng những trò đoán chữ rượt hình hóc búa? Đây chính là game dành cho bạn!!! Các câu hỏi cực hóc được cập nhật hàng ngày, không gì sung sướng hơn là chinh phục mỗi ngày. Bạn sẽ được thoả thích trổ tài suy đoán, phân tích để tìm ra lời giải cho những câu trả lời tưởng chừng như không gì đơn giản hơn. Hãy sẵn sàng cho trò chơi trí tuệ này. Hãy tham gia, chia sẻ và đóng góp cho chúng tôi!!!
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
by hanguyen844 on 2018/11/20 08:12
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
Hi
by Cathybc18 on 2014/09/04 23:10
Good game nhưng sao k mua sao được nhỉ
Good
by Tamga77 on 2014/09/01 03:36
Tâm white
Game hay
by truonglam on 2014/08/20 03:52
Game hay nhưng khá khó, hành trình não phẳng :)
Nice
by PhuongN1903 on 2014/08/16 23:50
Hay mà hơi khó :))
Nhiều câu khó
by Vizdee32456 on 2014/08/02 03:10
Game nhiều hình đoán mãi chẳng ra
See
by Huynh Trien on 2014/07/20 06:20
Hơi khó
5sao
by DumpCoi on 2014/07/19 07:25
Hinh dep, game muot, 5 sao.
nice
by RaonLauncher on 2014/07/12 18:33
nice game
Hi
by Cathybc18 on 2014/09/04 23:10
Good game nhưng sao k mua sao được nhỉ
Good
by Tamga77 on 2014/09/01 03:36
Tâm white
5sao
by DumpCoi on 2014/07/19 07:25
Hinh dep, game muot, 5 sao.
nice
by RaonLauncher on 2014/07/12 18:33
nice game
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
by hanguyen844 on 2018/11/20 08:12
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
Nhiều câu khó
by Vizdee32456 on 2014/08/02 03:10
Game nhiều hình đoán mãi chẳng ra
Game hay
by truonglam on 2014/08/20 03:52
Game hay nhưng khá khó, hành trình não phẳng :)
Nice
by PhuongN1903 on 2014/08/16 23:50
Hay mà hơi khó :))
See
by Huynh Trien on 2014/07/20 06:20
Hơi khó
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
4.0
45 total
 5
31
 4
7
 3
4
 2
0
 1
3
Current Version (1.4.5)
4.0
9 total
 5
5
 4
1
 3
1
 2
0
 1
2
Version History
More...
Screenshots
Search Visibility
App name
Bắt Chữ ∞ - Trò chơi trí tuệ
Description
Đuổi hình bắt chữ luôn thôi!!! Bạn có muốn kiểm tra trí tuệ của mình và bạn bè bằng những trò đoán chữ rượt hình hóc búa? Đây chính là game dành cho bạn!!! Các câu hỏi cực hóc được cập nhật hàng ngày, không gì sung sướng hơn là chinh phục mỗi ngày. Bạn sẽ được thoả thích trổ tài suy đoán, phân tích để tìm ra lời giải cho những câu trả lời tưởng chừng như không gì đơn giản hơn. Hãy sẵn sàng cho trò chơi trí tuệ này. Hãy tham gia, chia sẻ và đóng góp cho chúng tôi!!!
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
by hanguyen844 on 2018/11/20 08:12
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
Hi
by Cathybc18 on 2014/09/04 23:10
Good game nhưng sao k mua sao được nhỉ
Good
by Tamga77 on 2014/09/01 03:36
Tâm white
Game hay
by truonglam on 2014/08/20 03:52
Game hay nhưng khá khó, hành trình não phẳng :)
Nice
by PhuongN1903 on 2014/08/16 23:50
Hay mà hơi khó :))
Nhiều câu khó
by Vizdee32456 on 2014/08/02 03:10
Game nhiều hình đoán mãi chẳng ra
See
by Huynh Trien on 2014/07/20 06:20
Hơi khó
5sao
by DumpCoi on 2014/07/19 07:25
Hinh dep, game muot, 5 sao.
nice
by RaonLauncher on 2014/07/12 18:33
nice game
Hi
by Cathybc18 on 2014/09/04 23:10
Good game nhưng sao k mua sao được nhỉ
Good
by Tamga77 on 2014/09/01 03:36
Tâm white
5sao
by DumpCoi on 2014/07/19 07:25
Hinh dep, game muot, 5 sao.
nice
by RaonLauncher on 2014/07/12 18:33
nice game
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
by hanguyen844 on 2018/11/20 08:12
Quảng cáo tại app che không cho người dùng chọn câu trả lời đúng
Nhiều câu khó
by Vizdee32456 on 2014/08/02 03:10
Game nhiều hình đoán mãi chẳng ra
Game hay
by truonglam on 2014/08/20 03:52
Game hay nhưng khá khó, hành trình não phẳng :)
Nice
by PhuongN1903 on 2014/08/16 23:50
Hay mà hơi khó :))
See
by Huynh Trien on 2014/07/20 06:20
Hơi khó
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
4.0
45 total
 5
31
 4
7
 3
4
 2
0
 1
3
Current Version (1.4.5)
4.0
9 total
 5
5
 4
1
 3
1
 2
0
 1
2
Version History
More...