Screenshots
Search Visibility
App name
Description
Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam. Tính năng: - Ứng dụng làm việc tốt trên iOS 7 và các hệ điều hành sau đó - Tra cứu bài hát có mã bài hát 5 số - Tra cứu bái hát theo mã 6 số - Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Việt - Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Anh - Tra cứu theo Album Volume (Có album mới nhất Vol 49) - Tra cứu theo chữ cái - Danh sách tìm kiếm nhiều nhất. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm nhanh bài hát thông qua các từ khoá tìm kiếm: + Tìm nhanh theo kí tự đầu mỗi từ + Tìm theo tên + Tìm theo lời mở đầu + Tìm theo mã số + Tìm theo tác giả và ca sĩ Bạn cũng có thể lưu lại các bài hát vào danh sách yêu thích Karaoke Việt Nam - Tra cứu bài hát Karaoke ứng dụng Free dành cho người Việt.
Best of the best
by HUBLEE on 2016/10/26 19:11
I love this app.
Hay
by Miss Tomato on 2016/06/05 11:13
App tot lam
Good
by Thanhvq on 2016/04/02 17:06
Dc
Great!
by Johnny NgDuc on 2016/03/17 03:50
Useful app, must have
Rất hay
by Ánh Nhựt on 2016/02/23 16:23
Phần mềm thật tuyệt vời, rất dễ sử dụng
Tam duoc
by chuotvdht on 2016/02/23 13:50
Chuc nang tam duoc
Hay!
by Itech9x on 2016/01/31 03:30
Tuyệt ák!
Rat hữu ích
by Tran tam Việt Nam! on 2016/01/20 04:10
App dùng hay giao dien dep
Good job
by Bullshiet on 2016/01/15 13:57
Useful
Good
by Mr.TienDV on 2015/12/22 14:25
Good
Kara vn
by ChetChuot on 2015/11/14 12:21
Great!!!
Ok
by Trương Long on 2015/08/01 14:54
ok
love app
by Holo92 on 2014/04/30 02:39
This is the best karaoke list. i can find a song easily, please keep update new vol.
love app
by Holo92 on 2014/04/30 02:39
This is the best karaoke list. i can find a song easily, please keep update new vol.
Great!
by Johnny NgDuc on 2016/03/17 03:50
Useful app, must have
Good job
by Bullshiet on 2016/01/15 13:57
Useful
Best of the best
by HUBLEE on 2016/10/26 19:11
I love this app.
Hay
by Miss Tomato on 2016/06/05 11:13
App tot lam
Good
by Mr.TienDV on 2015/12/22 14:25
Good
Ok
by Trương Long on 2015/08/01 14:54
ok
Good
by Thanhvq on 2016/04/02 17:06
Dc
Rất hay
by Ánh Nhựt on 2016/02/23 16:23
Phần mềm thật tuyệt vời, rất dễ sử dụng
Hay!
by Itech9x on 2016/01/31 03:30
Tuyệt ák!
Rat hữu ích
by Tran tam Việt Nam! on 2016/01/20 04:10
App dùng hay giao dien dep
Kara vn
by ChetChuot on 2015/11/14 12:21
Great!!!
Tam duoc
by chuotvdht on 2016/02/23 13:50
Chuc nang tam duoc
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
5.0
43 total
 5
42
 4
0
 3
1
 2
0
 1
0
Current Version (1.9.6)
5.0
10 total
 5
10
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Version History
More...
Screenshots
Search Visibility
App name
Description
Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam. Tính năng: - Ứng dụng làm việc tốt trên iOS 7 và các hệ điều hành sau đó - Tra cứu bài hát có mã bài hát 5 số - Tra cứu bái hát theo mã 6 số - Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Việt - Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Anh - Tra cứu theo Album Volume (Có album mới nhất Vol 49) - Tra cứu theo chữ cái - Danh sách tìm kiếm nhiều nhất. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm nhanh bài hát thông qua các từ khoá tìm kiếm: + Tìm nhanh theo kí tự đầu mỗi từ + Tìm theo tên + Tìm theo lời mở đầu + Tìm theo mã số + Tìm theo tác giả và ca sĩ Bạn cũng có thể lưu lại các bài hát vào danh sách yêu thích Karaoke Việt Nam - Tra cứu bài hát Karaoke ứng dụng Free dành cho người Việt.
Best of the best
by HUBLEE on 2016/10/26 19:11
I love this app.
Hay
by Miss Tomato on 2016/06/05 11:13
App tot lam
Good
by Thanhvq on 2016/04/02 17:06
Dc
Great!
by Johnny NgDuc on 2016/03/17 03:50
Useful app, must have
Rất hay
by Ánh Nhựt on 2016/02/23 16:23
Phần mềm thật tuyệt vời, rất dễ sử dụng
Tam duoc
by chuotvdht on 2016/02/23 13:50
Chuc nang tam duoc
Hay!
by Itech9x on 2016/01/31 03:30
Tuyệt ák!
Rat hữu ích
by Tran tam Việt Nam! on 2016/01/20 04:10
App dùng hay giao dien dep
Good job
by Bullshiet on 2016/01/15 13:57
Useful
Good
by Mr.TienDV on 2015/12/22 14:25
Good
Kara vn
by ChetChuot on 2015/11/14 12:21
Great!!!
Ok
by Trương Long on 2015/08/01 14:54
ok
love app
by Holo92 on 2014/04/30 02:39
This is the best karaoke list. i can find a song easily, please keep update new vol.
love app
by Holo92 on 2014/04/30 02:39
This is the best karaoke list. i can find a song easily, please keep update new vol.
Great!
by Johnny NgDuc on 2016/03/17 03:50
Useful app, must have
Good job
by Bullshiet on 2016/01/15 13:57
Useful
Best of the best
by HUBLEE on 2016/10/26 19:11
I love this app.
Hay
by Miss Tomato on 2016/06/05 11:13
App tot lam
Good
by Mr.TienDV on 2015/12/22 14:25
Good
Ok
by Trương Long on 2015/08/01 14:54
ok
Good
by Thanhvq on 2016/04/02 17:06
Dc
Rất hay
by Ánh Nhựt on 2016/02/23 16:23
Phần mềm thật tuyệt vời, rất dễ sử dụng
Hay!
by Itech9x on 2016/01/31 03:30
Tuyệt ák!
Rat hữu ích
by Tran tam Việt Nam! on 2016/01/20 04:10
App dùng hay giao dien dep
Kara vn
by ChetChuot on 2015/11/14 12:21
Great!!!
Tam duoc
by chuotvdht on 2016/02/23 13:50
Chuc nang tam duoc
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
5.0
43 total
 5
42
 4
0
 3
1
 2
0
 1
0
Current Version (1.9.6)
5.0
10 total
 5
10
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Version History
More...