Screenshots
Search Visibility
App name
精品小说吧-txt小说阅读器
Description
简洁的免费小说阅读器,海量精排版全本小说,全面的小说类型,护眼的阅读体验,倾力打造专业的全本小说阅读器 特色: 1.支持最热,最新,年榜,各种贴心专辑 2.快速搜索,热门搜索,丰富的小说分类 3.精排版,很少错别字,章节排版规范 4.界面精巧,内存占用极少 5.支持离线语音朗读 精品小说吧---书友首选读书软件
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
4.0
1 total
 5
0
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Current Version (2.6)
4.0
1 total
 5
0
 4
1
 3
0
 2
0
 1
0
Version History
More...
Keyword Volume Hits KEI Rank
形色
471
36
oppo
757
23
oppo remote control
10.39
22
xianyu
0.00
migu
3.0 K
baiduyun
1.5 K
jang wangsu
153
zhuan du
0.00
readmoo 看書
39.60
baidu pan
71.16
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
readmoo 看書
39.60
222
1
migu
3.0 K
176
baidu pan
71.16
132
1
形色
471
88
oppo remote control
10.39
14
oppo
757
9
Search Visibility
App name
精品小说吧-txt小说阅读器
Description
简洁的免费小说阅读器,海量精排版全本小说,全面的小说类型,护眼的阅读体验,倾力打造专业的全本小说阅读器 特色: 1.支持最热,最新,年榜,各种贴心专辑 2.快速搜索,热门搜索,丰富的小说分类 3.精排版,很少错别字,章节排版规范 4.界面精巧,内存占用极少 5.支持离线语音朗读 精品小说吧---书友首选读书软件
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
4.0
1 total
 5
0
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Current Version (2.6)
4.0
1 total
 5
0
 4
1
 3
0
 2
0
 1
0
Version History
More...
Keyword Volume Hits KEI Rank
readmoo 看書
39.60
222
1
migu
3.0 K
176
baidu pan
71.16
132
1
形色
471
88
oppo remote control
10.39
14
oppo
757
9
xianyu
0.00
jang wangsu
153
zhuan du
0.00
baiduyun
1.5 K