スクリーンショット
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
clique ton app
0.06
219
1
thuan phat
45.37
53
tuan phang
14.48
13
thuan phan
3.89
8
tuan phan
91.01
8
検索知名度
アプリ名
Vebrary
説明文
Vebrary là ứng dụng quản lý thư viện điện tử chạy trên nền tảng Mobile do Công ty Lạc Việt phát triển. Ứng dụng này được sử dụng song hành với phiên bản Vebrary chạy trên nền tảng Desktop đã được Công ty Lạc Việt triển khai cho các Công ty, đơn vị là đối tác của Lạc Việt Ứng dụng giúp cho người sử dụng, đặc biệt là bộ phận thư viện có thể điều hành tác nghiệp nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và người dùng có thể tìm kiếm sách một cách nhanh chóng. Ứng dụng giúp người dùng thực hiện các chức năng: - Tìm kiếm sách giấy - Tìm kiếm sách số - Tìm kiếm tạp chí online - Tìm kiếm bài trích - Xem sách online - Quản lý tài nguyên người dùng
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
— 合計
最新バージョン (1.0.6)
— 合計
更新履歴
More...
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
clique ton app
0.06
219
1
thuan phat
45.37
53
tuan phang
14.48
13
thuan phan
3.89
8
tuan phan
91.01
8
thuan phan duc
0.02