Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
nhac so
0.00
221
tranh
0.00
120
tro choi
643
78
ai la trieu phu
174
50
tai nhac
707
23
truong la
0.00
23
Search Visibility
App name
Đấu trường tranh tài Quizgame
Description
Dịch vụ Đấu Trường tranh Tài là dịch vụ bao gồm nhiều gameshow nhỏ để khách hàng tương tác, giải trí, nâng cao sựu hiểu biết và trở thành chủ nhân của những giải thưởng thú vị. Dịch vụ bao gồm 2 gameshow nhỏ: - Đấu trường âm nhạc: Khách hàng được nghe một đoạn nhạc trong khoảng từ 12 – 15s. Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đoán tên bài hát, tác giả và nhạc sĩ thể hiện dựa trên 4 đáp án của chương trình đưa ra trong đó chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất. Khách hàng chủ động lựa chọn thể loại âm nhạc mình ưa thích trong các thể loại mà chương trình đưa ra - Triệu phú tri thức: Hê thống sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, giải trí, giáo dục… Mỗi câu hỏi có 4 đáp án để khách hàng lựa chọn và trả lời trong đó chỉ có 1 phương án chính xác.
Keyword Volume Hits KEI Rank
nhac so
0.00
221
tranh
0.00
120
tro choi
643
78
ai la trieu phu
174
50
truong la
0.00
23
tai nhac
707
23
luyen do
0.22
trieu nguyen
0.00
truong nguyen ngoc
89.04
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
tranh
0.00
111
nhac so
0.00
107
1
tai nhac
707
46
ai la trieu phu
174
36
truong la
0.00
10
Search Visibility
App name
Đấu trường tranh tài Quizgame
Description
Dịch vụ Đấu Trường tranh Tài là dịch vụ bao gồm nhiều gameshow nhỏ để khách hàng tương tác, giải trí, nâng cao sựu hiểu biết và trở thành chủ nhân của những giải thưởng thú vị. Dịch vụ bao gồm 2 gameshow nhỏ: - Đấu trường âm nhạc: Khách hàng được nghe một đoạn nhạc trong khoảng từ 12 – 15s. Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đoán tên bài hát, tác giả và nhạc sĩ thể hiện dựa trên 4 đáp án của chương trình đưa ra trong đó chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất. Khách hàng chủ động lựa chọn thể loại âm nhạc mình ưa thích trong các thể loại mà chương trình đưa ra - Triệu phú tri thức: Hê thống sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, giải trí, giáo dục… Mỗi câu hỏi có 4 đáp án để khách hàng lựa chọn và trả lời trong đó chỉ có 1 phương án chính xác.
Keyword Volume Hits KEI Rank
tranh
0.00
111
nhac so
0.00
107
1
tai nhac
707
46
ai la trieu phu
174
36
truong la
0.00
10
luyen do
0.22
tro choi
643
truong nguyen ngoc
89.04
trieu nguyen
0.00