Screenshots
App name
Ai Là Triệu Phú Đấu trường IQ
Description
Ai là triệu phú 2017 - Đấu trường đỉnh cao Trò chơi được xây dựng dựa trên game show “Ai là triệu phú”. Có 2 chế độ chơi: Chơi Thường và Chơi Thách Đấu. - Bạn sẽ phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên và khách quan. - Khi chơi bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp và kịch tính trong từng giây, từng phút trong từng câu hỏi với âm nhạc thực sự sống động. - Thiết kế đẹp mắt, dễ chơi. - Cập nhật thường xuyên nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Keyword Volume Hits KEI Rank
game
19.37
show
0.00
quan
11.98
Screenshots
App name
Ai Là Triệu Phú Đấu trường IQ
Description
Ai là triệu phú 2017 - Đấu trường đỉnh cao Trò chơi được xây dựng dựa trên game show “Ai là triệu phú”. Có 2 chế độ chơi: Chơi Thường và Chơi Thách Đấu. - Bạn sẽ phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên và khách quan. - Khi chơi bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hồi hộp và kịch tính trong từng giây, từng phút trong từng câu hỏi với âm nhạc thực sự sống động. - Thiết kế đẹp mắt, dễ chơi. - Cập nhật thường xuyên nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Keyword Volume Hits KEI Rank
game
19.37
show
0.00
quan
11.98