Screenshots
Search Visibility
App name
国际象棋-单双人对战棋牌小游戏
Description
游戏玩法 触摸点击,合理操作。 游戏介绍 玩过国际象棋的小伙伴,一定会对这游戏爱不释手。游戏中,玩家按照国际象棋的规矩战胜对方即可,动动你的脑筋,来场国际象棋的风暴对决吧! 如何开始 游戏加载完毕点击播放按钮即可开始游戏。 温馨提示 小伙伴们要横屏玩耍此游戏哦,加载时请耐心等待。
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
3.0
2 total
 5
0
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Current Version (1.01)
3.0
2 total
 5
1
 4
0
 3
0
 2
0
 1
1
Version History
1.01 Current Version 11/29/2016
1.0 First Tracked 08/31/2016
Keyword Volume Hits KEI Rank
shuang
0.00
暗棋
0.01
duis
0.00
对战
0.00
xiong qi
0.00
shuang zhou
0.33
xianqi
0.00
xiangqi
81.88
shuang hor
0.00
Screenshots
Search Visibility
App name
国际象棋-单双人对战棋牌小游戏
Description
游戏玩法 触摸点击,合理操作。 游戏介绍 玩过国际象棋的小伙伴,一定会对这游戏爱不释手。游戏中,玩家按照国际象棋的规矩战胜对方即可,动动你的脑筋,来场国际象棋的风暴对决吧! 如何开始 游戏加载完毕点击播放按钮即可开始游戏。 温馨提示 小伙伴们要横屏玩耍此游戏哦,加载时请耐心等待。
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
3.0
2 total
 5
0
 4
0
 3
0
 2
0
 1
0
Current Version (1.01)
3.0
2 total
 5
1
 4
0
 3
0
 2
0
 1
1
Version History
1.01 Current Version 11/29/2016
1.0 First Tracked 08/31/2016
Keyword Volume Hits KEI Rank
shuang
0.00
暗棋
0.01
duis
0.00
对战
0.00
xiong qi
0.00
shuang zhou
0.33
xianqi
0.00
xiangqi
81.88
shuang hor
0.00