Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
g4
73.38
189
Search Visibility
App name
G5 taxi Thành Đông
Description
Ứng dụng đặt xe taxi của taxi Thành Đông. Phục vụ cho các khách hàng ở tỉnh Hải Dương. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể: - Đặt taxi một cách nhanh chóng, thuận tiện thông qua điện thoại. - theo dõi thời gian thực vị trí của xe taxi đang đến. - Liên lạc với lái xe dễ dàng. Đánh giá lái xe sau khi kết thúc chuyến đi. - Lưu giữ thông tin chuyến đi. - ... * Sử dụng dịch vụ vị trí trong một thời gian dài có thể gây tốn pin hơn.
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
— total
Current Version (1.9)
— total
Version History
More...
Keyword Volume Hits KEI Rank
g4
73.38
189
theo
130
nhanh
0.00
taxi
15.47
mau binh
75.80
thanh
0.00
thanh an
0.00
tekoia ltd.
2.7 K
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
g4
73.38
180
Search Visibility
App name
G5 taxi Thành Đông
Description
Ứng dụng đặt xe taxi của taxi Thành Đông. Phục vụ cho các khách hàng ở tỉnh Hải Dương. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể: - Đặt taxi một cách nhanh chóng, thuận tiện thông qua điện thoại. - theo dõi thời gian thực vị trí của xe taxi đang đến. - Liên lạc với lái xe dễ dàng. Đánh giá lái xe sau khi kết thúc chuyến đi. - Lưu giữ thông tin chuyến đi. - ... * Sử dụng dịch vụ vị trí trong một thời gian dài có thể gây tốn pin hơn.
Rating Trends
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
All Versions
— total
Current Version (1.9)
— total
Version History
More...
Keyword Volume Hits KEI Rank
g4
73.38
180
theo
130
nhanh
0.00
taxi
15.47
mau binh
75.80
thanh
0.00
thanh an
0.00
tekoia ltd.
2.7 K