Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
tru tiên
922
38
phim việt hd
0.00
18
tiem tran
0.00
12
1
phim việt
0.00
11
1
quang tran
0.04
8
quoc viet
0.00
7
tiep tran
0.01
5
2
quoc hiep
5.79
4
App name
Tiếng Trung Giao Tiếp Mỗi Ngày
Description
Ứng dụng học Tiếng Trung giao tiếp nhỏ gọn với các đoạn giao tiếp đơn giản thường xuyên được sử dụng hằng ngày. Các câu ngắn gọn và phổ biến, phù hợp cho các bạn bắt đầu học để nâng cao trình độ Tiếng Trung của bạn. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! ••• ĐIỂM NỔI BẬT ••• - Dữ liệu hoàn toàn offline, bạn không cần kết nối mạng - Hỗ trợ chức năng viết câu (gợi ý) giúp bạn nhớ nhanh hơn - Lưu lại danh sách yêu thích người dùng - Đánh dấu danh sách lịch sử người dùng - Phân loại các câu theo chủ đề phù hợp với hoàn cảnh cụ thể: + Chào hỏi + Trò chuyện + Đếm số + Thời gian + Phương hướng & địa điểm + Phương tiên đi lại + Nơi ở + Ăn uống + Mua sắm + Màu sắc + Tỉnh & Thành phố + Quốc gia + Địa danh của Trung Quốc + Gia đình + Hẹn hò + Khẩn cấp + Khám bênh + Luyện tập phát âm
Keyword Volume Hits KEI Rank
tru tiên
922
38
phim việt hd
0.00
18
tiem tran
0.00
12
1
phim việt
0.00
11
1
quang tran
0.04
8
quoc viet
0.00
7
tiep tran
0.01
5
2
quoc hiep
5.79
4
tran khoi
0.00
Screenshots
Keyword Volume Hits KEI Rank
tru tiên
922
34
phim việt hd
0.00
15
tiem tran
0.00
12
1
phim việt
0.00
9
quang tran
0.04
8
quoc viet
0.00
7
tiep tran
0.01
5
2
quoc hiep
5.79
4
App name
Tiếng Trung Giao Tiếp Mỗi Ngày
Description
Ứng dụng học Tiếng Trung giao tiếp nhỏ gọn với các đoạn giao tiếp đơn giản thường xuyên được sử dụng hằng ngày. Các câu ngắn gọn và phổ biến, phù hợp cho các bạn bắt đầu học để nâng cao trình độ Tiếng Trung của bạn. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! ••• ĐIỂM NỔI BẬT ••• - Dữ liệu hoàn toàn offline, bạn không cần kết nối mạng - Hỗ trợ chức năng viết câu (gợi ý) giúp bạn nhớ nhanh hơn - Lưu lại danh sách yêu thích người dùng - Đánh dấu danh sách lịch sử người dùng - Phân loại các câu theo chủ đề phù hợp với hoàn cảnh cụ thể: + Chào hỏi + Trò chuyện + Đếm số + Thời gian + Phương hướng & địa điểm + Phương tiên đi lại + Nơi ở + Ăn uống + Mua sắm + Màu sắc + Tỉnh & Thành phố + Quốc gia + Địa danh của Trung Quốc + Gia đình + Hẹn hò + Khẩn cấp + Khám bênh + Luyện tập phát âm
Keyword Volume Hits KEI Rank
tru tiên
922
34
phim việt hd
0.00
15
tiem tran
0.00
12
1
phim việt
0.00
9
quang tran
0.04
8
quoc viet
0.00
7
tiep tran
0.01
5
2
quoc hiep
5.79
4
tran khoi
0.00