スクリーンショット
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
co tuong
0.00
18
zing tv
0.00
11
1
caro
0.00
1
検索知名度
アプリ名
Cờ caro - Game Hay Thuần Việt
説明文
Cờ caro là một trò chơi quen thuộc và rất phổ biến tại Việt Nam, hay được học sinh chơi trên giấy tập kẻ ca-rô nên được gọi là cờ caro. Trong trò chơi này, bên thắng là bên đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo. Đây là một trò chơi bổ ích, giúp bạn rèn luyện trí tuệ thông qua việc nghĩ ra các nước đi khéo léo để có thể chiến thắng. Tính năng: - Hỗ trợ cả iPhone/iPod và iPad - Hỗ trợ Game Center - Toàn bộ giao diện Tiếng Việt - Hỗ trợ 2 người chơi hoặc người chơi với máy - Máy hỗ trợ 4 mức độ thông minh: Dễ, Vừa, Khó và Rất Khó. - Cho phép đi lại trong khi chơi. - Nếu chơi bằng iPhone/iPod, vì màn hình nhỏ nên Cờ caro hỗ trợ thêm chế độ bàn phím ảo. - Hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt. - Hỗ trợ âm thanh - Hiệu ứng đẹp khi thắng và thua. Cảm ơn các bạn đã chơi và ủng hộ Cờ caro, một game được thiết kế riêng cho người Việt Nam.
Chuẩn
by Mr Hình Sự on 2014/02/01 15:48
Ngon
Chuẩn
by Mr Hình Sự on 2014/02/01 15:48
Ngon
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
4.0
28 合計
 5
18
 4
2
 3
3
 2
2
 1
3
最新バージョン (4.0)
4.0
5 合計
 5
4
 4
0
 3
0
 2
0
 1
1
更新履歴
More...
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
co tuong
0.00
18
zing tv
0.00
11
1
caro
0.00
1
bard mobile
0.00
bard mobile app
0.00
スクリーンショット
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
co tuong
0.00
13
zing tv
0.00
11
1
caro
0.00
3
検索知名度
アプリ名
Cờ caro - Game Hay Thuần Việt
説明文
Cờ caro là một trò chơi quen thuộc và rất phổ biến tại Việt Nam, hay được học sinh chơi trên giấy tập kẻ ca-rô nên được gọi là cờ caro. Trong trò chơi này, bên thắng là bên đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo. Đây là một trò chơi bổ ích, giúp bạn rèn luyện trí tuệ thông qua việc nghĩ ra các nước đi khéo léo để có thể chiến thắng. Tính năng: - Hỗ trợ cả iPhone/iPod và iPad - Hỗ trợ Game Center - Toàn bộ giao diện Tiếng Việt - Hỗ trợ 2 người chơi hoặc người chơi với máy - Máy hỗ trợ 4 mức độ thông minh: Dễ, Vừa, Khó và Rất Khó. - Cho phép đi lại trong khi chơi. - Nếu chơi bằng iPhone/iPod, vì màn hình nhỏ nên Cờ caro hỗ trợ thêm chế độ bàn phím ảo. - Hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt. - Hỗ trợ âm thanh - Hiệu ứng đẹp khi thắng và thua. Cảm ơn các bạn đã chơi và ủng hộ Cờ caro, một game được thiết kế riêng cho người Việt Nam.
Chuẩn
by Mr Hình Sự on 2014/02/01 15:48
Ngon
Chuẩn
by Mr Hình Sự on 2014/02/01 15:48
Ngon
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
4.0
28 合計
 5
18
 4
2
 3
3
 2
2
 1
3
最新バージョン (4.0)
4.0
5 合計
 5
4
 4
0
 3
0
 2
0
 1
1
更新履歴
More...
キーワード 検索回数 ヒット数 KEI 順位
co tuong
0.00
13
zing tv
0.00
11
1
caro
0.00
3
bard mobile
0.00
bard mobile app
0.00