スクリーンショット
アプリ名
DSVH Triều Nguyễn
説明文
Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã để lại cho dân tộc những di sản văn hóa vô cùng phong phú và mang giá trị đặc biệt. Ứng dụng "DSVH Triều Nguyễn" là ứng dụng nhằm bảo tồn và giới thiệu về các di sản văn hoá Triều Nguyễn. Giúp cho mọi người có được cái nhìn tổng thể về các di tích vật thể và phi vật thể của Triều Nguyễn để lại. Các chức năng chính: * Hiển thị bản đồ tổng quang về các di tích. * Giới thiệu về Kinh Thành Huế. * Hiển thị video giới thiệu về các di tích có thuyết minh của hướng dẫn viên. * Hiển thị các di sản phi vật thể. * Thông tin về các sự kiện của Festival. * Thông tin về giá vé tham quan, xe điện, hướng dẫn viên. Các địa điểm sẽ được cập nhật sớm: * Lăng vua Gia Long * Lăng vua Minh Mạng * Lăng vua Thiệu Trị * Lăng vua Tự Đức * Lăng vua Dục Đức * Lăng vua Hiệp Hoà * Lăng vua Kiến Phúc * Lăng vua Hàm Nghi * Lăng vua Đồng Khánh * Lăng vua Thành Thái * Lăng vua Duy Tân * Lăng vua Khải Định * Đàn Nam Giao * Đàn Xã Tắc * Chùa Thiên Mụ Mọng nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện ứng dụng. Mọi thông tin xin liên hệ email huesoftmobi@gmail.com.
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
— 合計
最新バージョン (1.3)
— 合計
更新履歴
1.3 最新バージョン 04/08/2018
スクリーンショット
アプリ名
DSVH Triều Nguyễn
説明文
Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã để lại cho dân tộc những di sản văn hóa vô cùng phong phú và mang giá trị đặc biệt. Ứng dụng "DSVH Triều Nguyễn" là ứng dụng nhằm bảo tồn và giới thiệu về các di sản văn hoá Triều Nguyễn. Giúp cho mọi người có được cái nhìn tổng thể về các di tích vật thể và phi vật thể của Triều Nguyễn để lại. Các chức năng chính: * Hiển thị bản đồ tổng quang về các di tích. * Giới thiệu về Kinh Thành Huế. * Hiển thị video giới thiệu về các di tích có thuyết minh của hướng dẫn viên. * Hiển thị các di sản phi vật thể. * Thông tin về các sự kiện của Festival. * Thông tin về giá vé tham quan, xe điện, hướng dẫn viên. Các địa điểm sẽ được cập nhật sớm: * Lăng vua Gia Long * Lăng vua Minh Mạng * Lăng vua Thiệu Trị * Lăng vua Tự Đức * Lăng vua Dục Đức * Lăng vua Hiệp Hoà * Lăng vua Kiến Phúc * Lăng vua Hàm Nghi * Lăng vua Đồng Khánh * Lăng vua Thành Thái * Lăng vua Duy Tân * Lăng vua Khải Định * Đàn Nam Giao * Đàn Xã Tắc * Chùa Thiên Mụ Mọng nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện ứng dụng. Mọi thông tin xin liên hệ email huesoftmobi@gmail.com.
レビュートレンド
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
全バージョン
— 合計
最新バージョン (1.3)
— 合計
更新履歴
1.3 最新バージョン 04/08/2018